18.02.2018

Budovanie značky: 10 bodov, ktoré musíte ovládať1. Buďte jedinečný!

Alfou a omegou každej značky je jej jedinečnosť. Nie je to žiadna nová informácia, naopak je to platný a nepopierateľný fakt. Ak chcete vybudovať úspešnú značku, musí byť v očiach zákazníkov niečím jedinečná a odlišná od ostatných. Kopírovanie iných vám nič neprinesie. Nájdite si teda svoju vlastnú cestu a držte sa jej. Značka je to, čo si o vás myslia vaši zákazníci a ako vás vnímajú. Preto sa im snažte čo najlepšie odkomunikovať hodnoty vašej značky a predovšetkým podľa nich žite a dodržujte ich.

2. Dôvera na prvom mieste

Toto je veľmi dôležité! Nikdy nesklamte dôveru svojich zákazníkov, mohla by to byť osudová chyba. Ak si totiž raz zákazníkov získate, budú veriť vašej značke a tomu, čo reprezentuje. Ak prestanete spĺňať kritériá, na ktorých ste značku postavili, sklamete svojich zákazníkov a už nikdy ich nemusíte získať späť.

3. Máte definovanú identitu svojej značky?

Identita značky zahŕňa všetko, čo vaša značka predstavuje a čo ju tvorí. Preto by ste si mali hneď na začiatku definovať, aká má byť identita vašej značky – od toho sa totiž bude vyvíjať celá vaša stratégia a smer, akým sa vaša značka bude uberať. Definujte si vaše poslanie, hodnoty, víziu a konkurenčné výhody. Pozrite sa na svoju značku ako na „osobnosť“, ktorá je tvorená vonkajším výzorom, správaním voči druhým a samozrejme vnútornými vlastnosťami. Všetky tieto úrovne dokopy vytvárajú identitu vašej značky.

4. Komunikujte s vašimi fanúšikmi

Vaša značka nie je o vás, ale hlavne o vašich zákazníkoch. Ak totiž chcete prosperovať, musíte im načúvať, aktívne s nimi komunikovať a brať si od nich feedback. Vašou hlavnou prioritou by mala byť 100% spokojnosť vašich zákazníkov. Musíte si ich získať a postarať sa o to, aby vás mali radi. Spokojní zákazníci totiž robia značke ten najlepší marketing. Nielenže sú ochotní nakupovať znova, ale šíria svoje dobré skúsenosti o značke aj ďalej. Budujte preto s nimi vzťah tak, ako napríklad s vaším partnerom – niekedy ich milo prekvapte, urobte niečo navyše, načúvajte im a vážte si ich. 

5. Zapojte svojich zamestnancov

Na Slovensku žiaľ často vidíme pravý opak, zamestnanci sú braní ako otroci, ktorí musia makať a robiť si svoju prácu. No väčšina svetových značiek už dnes chápe, že spokojný zamestnanec = výkonný zamestnanec – a to je dobre pre rast firmy a väčšie zisky. Či chcete alebo nie, vaši zamestnanci majú vplyv na vašu značku a sú jej súčasťou. Preto musia zdieľať vaše nadšenie a reprezentovať hodnoty značky. Uvedomte si, že v praxi môžete mať skvelú reklamu a krásne produkty, no stačí jeden namrzený predavač vo vašom obchode a nepredáte nič. 
6. Odhaľte slabé články

Toto úzko súvisí s predošlým bodom. Hovorí sa, že reťaz je len tak silná, ako je silný jej najslabší článok. Musíte teda odhaliť a analyzovať všetky prípady, kedy dochádza ku kontaktu zákazníka s vašou firmou. Od toho totiž závisí, aký bude mať zákazník z vašej firmy dojem a či nadobudne príjemnú alebo nepríjemnú skúsenosť. Možno sa vám to zdajú byť detaily, no je to veľmi dôležité. Či už ide o sekretárku, infolinku, predavačov alebo oddelenie reklamácií, zistite si, či všetko prebieha podľa vašich predstáv.

7. Aplikujte Paretovo pravidlo

Paretovo pravidlo hovorí o tom, že 80% vašich príjmov pochádza od 20% zákazníkov. Toto pravidlo platí vo všetkých oblastiach, preto by ste mali venovať čas analýze a zistiť, ktoré sú tie aktivity, ktoré vám prinášajú najlepšie výsledky. Najlepšou cestou je totiž zamerať sa na to, čo funguje najlepšie. Takto môžete analyzovať nielen vašich zákazníkov, ale aj zamestnancov, marketing, obchodné stratégie atď.

8. Investujte do marketingu

Dobrý marketing nie je lacný špás, naopak, často stojí obrovské výdavky. No tu je dôležité, aby ste sa na marketing pozerali skôr ako na investíciu (a robili ho tak dobre, aby ňou naozaj bol). Bez dobrého marketingu totiž veľa vody v dnešnom svete nenamútite. Starostlivé plánovanie a dostatočný rozpočet budú určite dobrou investíciu, ktorá sa vám niekoľkonásobne vráti. A nezabúdajte, že návratnosť z marketingu nie je len o ziskoch, ale aj o tom „neviditeľnom“, teda o budovaní povedomia o značke, získavaní dôvery a pod.
9. Merajte svoje výsledky

Aby ste dokázali vyhodnotiť svoje aktivity a posúdiť, čo sa vám oplatilo a čo nie – musíte merať. Ideálne všetko, čo sa len dá. Len tak získate objektívne informácie, ktoré vám poskytnú pôdu pre ďalšie rozhodovanie. Našťastie v dnešnej dobe je to celkom jednoduché. Predtým, keď ste si zaplatili reklamu v časopise, v skutočnosti ste nevedeli, koľko ľudí ju videlo a koľko ľudí sa práve vďaka nej rozhodlo kúpiť si váš produkt. V prostredí internetu však viete presne merať, koľko zákazníkov vám priniesla tá či oná reklama.

10. Starajte sa o svojich zákazníkov

Je známym faktom, že získať si nového zákazníka je nákladnejšie ako udržať si starého. Preto nemerajte svoj úspech len naháňaním sa za novými zákazníkmi, ale zamerajte sa na tých, ktorých už máte. Odhaľte spôsoby, ako im predať znova a znova. Napríklad vďaka CRM (Customer Relationship Management) môžete zhromažďovať údaje o svojich zákazníkoch a ich správaní a na základe toho podnikať ďalšie kroky.