26.02.2018

Čo je Guerilla marketing a ako ho využiť pri budovaní brandu?V dnešnej rýchlo sa vyvíjajúcej a meniacej dobe treba byť inovatívny a dokázať reagovať rýchlo. Platí to pre všetky odvetvia – a najmä pre marketing. Stále vznikajú nové formy marketingu alebo sa rozširujú už existujúce. Je to celkom prirodzené, veď spotrebitelia si rýchlo zvykajú na nové formy reklamy a nie je ľahké získať si ich pozornosť.  Tu prichádza na scénu Guerilla marketing.

Guerilla marketing predstavuje nekonvenčnú, originálnu a prekvapivú formu komunikácie s veľkou dávkou kreativity.

Podstatu Guerilla marketingu vystihuje jeho samotný názov, ktorý je odvodený zo španielčiny a v preklade znamená „partizán“. Malé partizánske jednotky museli často čeliť veľkej prevahe nepriateľa, proti ktorému nemali v klasickom boji šancu. Museli preto dôvtipne vymýšľať stratégie, vďaka ktorým dokázali nepriateľa prekvapiť a následne poraziť.

V chápaní marketingu sa Guerilla marketing začal používať ako stratégia, kedy môže aj malá alebo neznáma značka či firma dosiahnuť úspech a presadiť sa aj vo vysoko konkurenčnom prostredí veľkých zabehnutých firiem. 

Hlavným cieľom Guerilla marketingu je dať o sebe vedieť a zvýšiť povedomie o značke. Malé firmy alebo začínajúce značky často čelia nedostatku financií. Reklama v zabehnutých médiách, akými je televízia, rádio či známe časopisy je často veľmi nákladnou položkou.

Preto treba vymyslieť niečo špeciálne, vďaka čomu dá značka o sebe vedieť a ľudia si ju všimnú – a to ideálne kreatívnym spôsobom s minimálnym rozpočtom či úplne zadarmo. Taktiež by posolstvo značky malo budovať jej imidž a spôsob, ako ju ľudia budú vnímať.
Aké znaky by mal spĺňať Guerilla marketing?

·       Humor

·       Originalita

·       Novátorstvo

·       Prekvapenie/kontroverzia

·       Kreativita

Na Slovensku ešte nie je Guerilla marketing až tak zaužívaný a práve preto môže byť skvelou príležitosťou využiť ho a odlíšiť sa od ostatných. Priestor existuje hlavne pre značky, ktoré sa zameriavajú na mladšiu generáciu, ktorá je viac otvorená novým formám reklamy a ocení kreativitu. Musíte teda dobre poznať svoju cieľovú skupinu a dokázať určiť, či pre ňu môže byť použitie Guerilla marketingu zaujímavé.

Guerilla marketing nachádza svoje využitie najmä v outdoorovom prostredí, kde sa využíva rôzne polepovanie či maľovanie objektov, 3D inštalácie na chodníkoch či uliciach a pod. Svoje uplatnenie však nachádza aj v online svete, kde je formou guerilla marketingu napríklad virálny marketing – teda efekt, keď sa nejaká správa šíri ako „vírus“ sama od seba medzi ľuďmi. Musí byť teda natoľko zaujímavá alebo šokujúca, aby ju ľudia chceli sami šíriť.   
Aké sú ďalšie formy Guerilla marketingu?

Okrem spomínaného virálneho marketingu sa s využitím princípov Guerilla marketingu môžeme stretnúť aj v ďalších formách:

·       Ambush marketing – ide o využite aktuálneho trendu alebo známej udalosti, na ktorej sa môžete nejakým spôsobom „zviezť“. To si však vyžaduje rýchlu reakciu na aktuálne dianie.

·       Buzz marketing – Vyvolanie rozruchu okolo značky alebo jej produktu. Cieľom je dosiahnuť, aby ľudia medzi sebou o značke rozprávali na základe určitého podnetu.

·       Ambient marketing – v podstate ide o umiestňovanie reklamy na netradičné formáty alebo miesta, v ktorých sa pohybuje cieľová skupina. Napríklad nie je reklama na bilboarde, ale napríklad na tácke v školskej jedálni, na toalete či v kine. Pritom by mala táto forma reklamy cieľovú skupinu nielen zaujať, ale aj hravo pobaviť.

·       Mosquito marketing – ide o formu marketingu, kedy menší hráč využije kroky konkurencie vo svoj prospech. Musí teda sledovať, čo robí konkurencia a interaktívne zareagovať.

Najlepšie však pochopíte podstatu a silu Guerilla marketingu na konkrétnych príkladoch (niektoré môžete vidieť aj na obrázkoch v tomto článku). Neváhajte si o Guerilla marketingu zistiť viac a vyhľadajte si na internete konkrétne prípady jeho úspešného použitia.

Keďže na Slovensku ešte nie je tak často využívaný, môžete sa inšpirovať od zahraničných značiek z vášho odvetvia a aplikovať to na svoju firmu.