07.03.2019

Kreatívne značkové trendy pre rok 2019

Značka firmy predstavuje prvý kontakt so zákazníkom, z toho dôvodu sa jeho vytvoreniu venuje značná pozornosť. Pri vytváraní značky je nutné vziať do úvahy skutočnosť, že značka by mala byť ľahko zapamätateľná, mala by zaujať, ale hlavne by mala obsahovať informáciu, čo je jej poslaním. Značka by mala pomôcť zaviesť vzťah medzi firmou a zákazníkom tým, že vytvorí ponuku určitej hodnoty, ktorá má pre zákazníka funkčný či citový význam.

Značka nepredstavuje len logo či označenie

Každá firma prechádza obdobím, kedy sa rozhoduje, či sa inšpirovať súčasným moderným trendom alebo zotrvať pri tradičnej osvedčenej značke. Vytvorenie vízie značky je veľmi dôležitým krokom v jej budovaní, pretože práve vízia značky ovplyvňuje jej budúcnosť. To, pre ktorú značku sa firma rozhodne, závisí v prvom rade od toho, ktorú cieľovú skupinu chce osloviť. Mnohokrát pre vytvorenie originálnej značky je možné oba štýly skombinovať. Značka však nepredstavuje len označenie či logo firmy, ale aj návrh webových stránok, správnu voľbu písma – typografiu, obal či grafický dizajn a detaily. Ako teda efektívne využiť najnovšie trendy v budovaní značky?


Vytvorenie jedinečného loga v rôznych verziách

Kľúčovým prvkom značky ja jej logo, teda grafické znázornenie. Logo je charakteristické určitým fontom písma. Mnohé firmy robia tú chybu, že nevedia upustiť od zastaraných princípov a sú toho názoru, že logo firmy je nemenné. Súčasný technologický pokrok dáva firmám možnosti kreativity, pri ktorej značka môže mať niekoľko rôznych verzii loga. Pre logo mobilnej aplikácie sa odporúča vytvoriť jednoduché, štýlové logo, pre potlač reklamných tričiek zasa čiernobiele logo a napokon pri kampaniach určených pre deti zasa farebné logo. Pri vytváraní loga je dobré využiť digitálne platformy, ktoré prispôsobia logo veľkosti obrazovky (tablet, PC, mobilný telefón). Logá môžu byť kontextové, ktoré sa menia v závislosti od toho pri akej reklamnej kampani sa používajú alebo variabilné, pri ktorých sa menia niektoré časti loga tak, aby vyhovovali reklamným kampaniam. Súčasným hlavným trendom je teda vytvorenie jedinečného loga v rôznych verziách.


Využitie geometrie pri dizajne

Geometrické a abstraktné moderné tvary predstavujú futuristické trendy v brandingu. Súčasní dizajnéri sú perfektní v tom, že dokážu abstrakciu preniesť do značky spôsobom, ktorá umožňuje aj geometrii pôsobiť priateľskejšie a prijateľnejšie pre spotrebiteľov. Dizajn je možné kombinovať jasnými a pestrými farbami.  Taktiež je možné nahradiť klasické priame čiary či ostré hrany ladnými krivkami, ktoré sú pozitívne a hravé. To znamená, využiť geometriu v značke na vytvorenie čistých, moderných línií a zároveň zachovať pozitívnu a priateľskú atmosféru.

Tradičné „vintage“ logá a obaly

Vintage logá zvyčajne predstavujú klasické logá, ktoré sa sústreďujú okolo hlavného obrazu ručne kreslenou ilustráciou. Okrem loga mnohokrát obsahujú aj slogan a názov firmy. Vintage balenie je rovnakého charakteru ako logá, avšak sú viac otvorené novým možnostiam. Pri vintage sa odporúča využiť tlmené, prirodzené farby a zladiť celkový ručný vzhľad so staromódnou typografiou. Pre oživenie „retro“ štýlu je možné skombinovať moderné logo s pridaním vintage textúry.

Myslite na detaily

Značku firmy robia originálnym hlavne dômyselné detaily. Ktoré ozdobné prvky v súčasnosti prekvitajú? Využiť horizontálne línie, bublinky, či skôr jemné vlnky? Sú to hlavne jemné línie, správne tieňovanie, ornamentálne detaily. Umeleckých možností na zdôraznenie loga a značky firmy je nespočetné množstvo, dôležité je zladiť detaily s logom a poslaním firmy


Futuristické a retro zároveň? Využite pixely

Ako do štýlu značky pridať niečo futuristické a retro súčasne? Pixelové umenie, ktoré spája nostalgiu s pokrokovým štýlom digitálneho umenia je na to akoby stvorené. Pixel Art používa veľkéčiernobiele štvorce, ktoré jednotlivé pixely dokážu usporiadať do rozoznateľných tvarov


Budúcnosť značky v podobe 3D technológie

Technológie a inovácie majú najväčší vplyv na vývoj značiek súčasnosti. Keď jedna firma využije najmodernejšie vizuály, očakáva sa, že ostatné firmy ju budú nasledovať. Využitie 3D technológie v logách dnes nie je nič výnimočné. Vďaka tejto technológie špičkoví dizajnéri búrajú hranice medzi reálnymi a počítačovo generálnymi vizuálmi. 3D logá sú pastvou pre oči, preto je nutné sa zamerať na najmenšie detaily s cieľom zaujať.

Nový trend v budovaní značky – neo-minimalizmus

Napriek tomu, že minimalistické štýly patria do minulosti, tento trend je stále uplatňovaný v dizajnovom svete. V skutočnosti sa v roku 2019 začína rozvíjať nový trend a to neo-minimalizmus, štýl, ktorý odporuje modernej technológie. Vo všeobecnosti neo-minimalizmus predstavuje málo detailov, kombináciu farebného dizajnu s odvážnou typografiou. Logo dizajnu sa môžu skladať len z niekoľkých línií alebo tvarov, aj keď sú výtvarne navrhnuté tak, aby vytvárali sugestívne snímky. Dokonca aj dizajn obalov je charakteristický niektorými minimalistickými zobrazeniami.


Vyššie uvedené trendy predstavujú najnovšie trendy za rok 2019. Počnúc farebnou geometriou, cez futuristické 3D snímky až po retro štýly, trendy značky v roku 2019 pokrývajú takmer všetko. Pre vytvorenie úplne originálnej značky je najlepšou voľbou kombinácia viacerých prvkov.